Systeemdenken

Op 15 mei 2018 was het TestNet voorjaarsevemenet. Ik was als spreker geselecteerd voor mijn presentatie “Systeemdenken: denk out-of-jouw-eigen-box”, maar helaas was deze presentatie last-minute geannuleerd. Meer informatie? Contact me.

Samengevat de inhoud:

Boodschap
In de praktijk stoeien veel teams met kwaliteitsborging en het verhogen van de (software)kwaliteit. Ook hebben ze vaak moeite met de manier waarop ze dit willen verbeteren. Systeemdenken kan helpen om buiten de gebaande paden te gaan en juist andere inzichten te geven om problemen aan te pakken.

Inhoud
Buiten de gebaande paden gaan. Dat klinkt lastig, maar in feite doen we het allemaal wel eens. Denk aan een andere route volgen om naar je bestemming te komen of (verkeers)regels negeren danwel anders interpreteren. Een mogelijk gevolg hiervan is dat je beter, sneller of slimmer je doel bereikt.

Op professioneel vlak out of the box denken kan ook krachtig zijn. Met name als bestaande processen of denk- en werkwijzen vastgeroest zijn of als de (software)kwaliteit tegenvalt. Immers, als je blijft doen wat je altijd deed krijg je wat je altijd kreeg. Bijvoorbeeld: retrospectives voor 50e maal hetzelfde doen, terugkerende bugs in productie, altijd maar trage of instabiele testomgevingen.

Hoe pak je dit soort problemen aan? Vaak is het een kwestie van brainstormen en actiepunten bedenken, maar als men niet alle factoren en hun onderlinge verbanden meeneemt, dan is er een verhoogd risico op sub-optimalisatie. Systeemdenken kan helpen om andere inzichten te krijgen over bestaande problemen. Deze presentatie belicht mijn visie op systeemdenken om op de werkvloer buiten de begaande paden te gaan.

Tags