Gamification

op 16 februari 2017 gaf ik een presentatie over Gamification bij Testnet

Samenvatting:

Hoe krijg je een team of organisatie in beweging? Want samenwerken en interactie is belangrijk om goede software op te leveren; helemaal in een Agile context. In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om deze principes te hanteren en te beheersen. Hier kunnen allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen. Denk bijvoorbeeld aan het gebrek aan kennis en kunde (van Agile) of als bepaalde processen of patronen zijn vastgeroest.

Kortom: samenwerken klinkt eenvoudig maar is niet gemakkelijk! Hoe kun je er nu voor zorgen dat samenwerken beter verloopt? Een hulpmiddel is gamification, maar wat is dat precies en hoe kun je dat toepassen op de werkvloer? In deze presentatie gaf ik hier antwoord op. Ook werd aandacht besteed aan praktische voorbeelden en het feit dat gamification steeds belangrijker wordt.

Anko Tijman verzorgde de vervolgtrack: Effectiever Agile werken door games

Download de slides van de presentatie: Gamification TestNet

Gamification TestNet