De Aha-erlebnis in de praktijk

De Aha-erlebnis in de praktijk, testen zonder testbasis, en dan?

Presentatie TestNet voorjaarsevenement 2011

Samenvatting:

Helaas maken we het allemaal wel eens mee in de praktijk; je hebt een opdracht gekregen om een systeem te testen maar helaas de testbasis ontbreekt en de kennis is binnen en buiten het bedrijf versplinterd. Help! Advanced Holistic Analysis (AHA) kan een ondersteuning en zelfs een oplossing zijn. AHA is eigenlijk een vervolg op Joint Testware Development (JTD), zoals beschreven in TestFrame van Logica. JTD heeft niet die populariteit gekregen die het eigenlijk verdiend. Zonder dat we het weten wordt JTD al vaak deels in de praktijk toegepast. Door JTD met inzichten vanuit een andere discipline (kennismanagement) te verrijken, kan ‘creatieve chaos’ ontstaan. En dan heb je AHA. Barrières worden doorbroken en complexe problemen holistisch aangepakt. De achterliggende gedachte is het visualiseren van individuele en groepskennis via o.a. mindmaps. Onze ervaring is dat de grootste tegenstanders en soms zelfs vijanden op de werkvloer opeens kunnen samenwerken en elkaar gaan respecteren. AHA kan zeer succesvol zijn maar er zijn een aantal randvoorwaarden. Een goede voorbereiding is daarom essentieel. Tijdens de AHA sessie ontstaan vaak situaties waarbij de uiteenlopende ideeën, meningen en gedachten van individuen leiden tot een nieuw beeld van de werkelijkheid. Dit worden Aha-erlebnissen genoemd: de plotselinge realisatie dat de essentie van een probleem doorgrond is. Ook groeps Aha-erlebnissen kunnen worden bereikt. Want, door het synergetische karakter van AHA wordt individuele kennis opgebouwd tot groepskennis. Er is continue groepsdynamiek en interactie wat resulteert in integrale kennisontwikkeling en nieuwe inzichten.

Presentatie TestNet 2011 AHA erlebnis

RIK_8896